Poslaním nášho zariadenia SENIOR ACTIVE Hriňová no je poskytovanie sociálnej starostlivosti, záujmových aktivít a rehabilitácií pre klientov. Pri plnení tohto poslania sú potrebné aj finančné prostriedky, ktoré získavame aj prostredníctvom príspevkov a darov. Jedným z ďalších spôsobov získania potrebných zdrojov financií je možnosť použitia 2 % zo zaplatenej dane z príjmov právnických a fyzických osôb (podnikateľov i zamestnancov). Týmto si Vás Vás môžeme osloviť a požiadať o povolenie požiadať Vašich 2 % z dane pre naše zariadenie SENIOR ACTIVE Hriňová nie, aby sme mohli spustiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, zlepšovať zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky pre naše a tak im spríjemniť jeseň života.

Ďakujeme.