V našom zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom SENIOR ACTIVE Hriňová no poskytujeme od 1.5.2022 aj ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 Z. z. č. 448/2008 o sociálnych službách.
      Cieľom zavedenia ošetrovateľskej starostlivosti v našom zariadení je skvalitnenie poskytovania zdravotných služieb našim klientom.  
      Odborným garantom ošetrovateľskej starostlivosti je zdravotná sestra s dlhoročnou praxou, VŠ vzdelaním II. stupňa a špecializáciou v odbore ošetrovateľstvo, pani Mgr. Oľga Malatincová.