OPATRENIE NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID–19 A INÝCH RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ


Povolenie návštev - podmienky

Platné od 07.06.2021. PODMIENKY NÁVŠTEVY Návšteva musí byť vopred telefonicky ohlásená na tel .čísle: 045/ 381 19 67 Dĺžka návštevy je stanovená na max. 30 minút. Každý klient môže mať návštevu maximálne 3x do mesiaca. Viac .....

Viac

ZÁKAZ NÁVŠTEV

Na základe zhoršenia epidemiologickej situácie ohľadom výskytu ochorenia COVID 19 a nariadení BBSK vydávam ZÁKAZ NÁVŠTEV klientov zariadenia. Zároveň sa ZAKAZUJÚ aj dovolenky klientov. V prípade záujmu ponúkame kontaktovanie sa s klientmi zariadenia videohovormi, cez aplikáciu WHAT´S UP alebo VIBER. Čas videohovoru si prosím dohodnite v kancelárii zariadenia na t.č. 0918 732 680. Neustále sledujeme aktuálne vydané opatrenia. Máme vypracovaný Plán preventívnych opatrení a v prípade vzniku krízovej situácie aj Krízový plán. Ďakujeme za pochopenie. PhDr. Mgr. Vlastimil Samek, PhD. Riaditeľ zariadenia

Zostaňte v spojení s vašim blízkym cez SKYPE, WHATSAPP alebo VIBER

V súčasnej ťažkej situácii si ešte viac ako inokedy uvedomujeme potrebu komunikácie s Vašimi rodinnými príslušníkmi. Preto Vám umožníme nadviazať kontakt s vašim príbuzná cez aplikácie SKYPE,WHATSAPP alebo VIBER

Viac

KRÍZOVÝ PLÁN

Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19, resp. iných prenosných ochorení

Viac