OPATRENIE NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID–19 A INÝCH RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ


ZÁKAZ NÁVŠTEV

Na základe zhoršenia epidemiologickej situácie ohľadom výskytu ochorenia COVID 19 a nariadení BBSK vydávam ZÁKAZ NÁVŠTEV klientov zariadenia. Zároveň sa ZAKAZUJÚ aj dovolenky klientov. V prípade záujmu ponúkame kontaktovanie sa s klientmi zariadenia videohovormi, cez aplikáciu WHAT´S UP alebo VIBER. Čas videohovoru si prosím dohodnite v kancelárii zariadenia na t.č. 0918 732 680. Neustále sledujeme aktuálne vydané opatrenia. Máme vypracovaný Plán preventívnych opatrení a v prípade vzniku krízovej situácie aj Krízový plán. Ďakujeme za pochopenie. PhDr. Mgr. Vlastimil Samek, PhD. Riaditeľ zariadenia

Zostaňte v spojení s vašim blízkym cez SKYPE, WHATSAPP alebo VIBER

V súčasnej ťažkej situácii si ešte viac ako inokedy uvedomujeme potrebu komunikácie s Vašimi rodinnými príslušníkmi. Preto Vám umožníme nadviazať kontakt s vašim príbuzná cez aplikácie SKYPE,WHATSAPP alebo VIBER

Uč sa viac

KRÍZOVÝ PLÁN

Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19, resp. iných prenosných ochorení

Uč sa viac