OPATRENIE NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID–19 A INÝCH RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ


OZNAM – POVOLENIE NÁVŠTEV

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 3.6.2020 z dôvodu zníženej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, chrípkové a chrípke podobné ochorenia a šíriaci sa koronavírus COVID- 19 sa v našom zariadení sociálnych služieb povoľujú návštevy.

Uč sa viac

KRÍZOVÝ PLÁN

Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19, resp. iných prenosných ochorení

Uč sa viac

Zostaňte v spojení s vašim blízkym cez SKYPE, WHATSAPP alebo VIBER

V súčasnej ťažkej situácii si ešte viac ako inokedy uvedomujeme potrebu komunikácie s Vašimi rodinnými príslušníkmi. Preto Vám umožníme nadviazať kontakt s vašim príbuzná cez aplikácie SKYPE,WHATSAPP alebo VIBER

Uč sa viac