OZNAM – POVOLENIE NÁVŠTEV


OZNAM – POVOLENIE NÁVŠTEV

Vážení príbuzní a verejnosť,

na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 3.6.2020 z dôvodu zníženej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, chrípkové a chrípke podobné ochorenia a šíriaci sa koronavírus COVID- 19 sa povoľujú návštevy v našom zariadení sociálnych služieb za dodržania dole uvedených podmienok:


Akékoľvek informácie o poskytovaní sociálnych služieb poskytujeme prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, viď kontakty.


Podmienky návštev :

 • Prosíme Vás o nahlásenie termínu stretnutia minimálne pár dní vopred (len telefonicky) na čísle 045/381 19 68.
 • Objednávanie termínu návštevy je možné od 8:00 do 15:00 hod.
 • Návštevné dni sú stanovené na každú stredu a sobotu od 10:00 – 15:00 hod.
 • Dĺžka jednej návštevy v našom zariadení počas tohto obdobia na jedného klienta je 30.min a povolený počet osôb/návštevníkov sú maximálne dve osoby.
 • Pri objednávaní termínu návštevy prosíme nahlásiť meno klienta a počet osôb.
 • Zamestnanec zariadenia podľa plánu návštev dohodne s príbuzným deň a hodinu návštevy. Zároveň zamestnanec zariadenia podá presné informácie ako bude návšteva postupovať a aké hygienicko – epidemiologické podmienky budú musieť byť dodržané. Okrem iného budú príbuzní informovaní o podpise Evidencie návštev a vypísaní dotazníka. Návšteva sa neodporúča osobám mladším ako 15 rokov.
 • Upozorňujeme návštevníkov, aby v prípade príznakov ochorenia COVID 19 neprichádzali na návštevu do zariadenia.
 • Návšteva tiež nebude umožnená návštevníkom:
  • ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobnou chorou na ochorenie COVID 19
  • ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobnou podozrivou z daného ochorenia
  • ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobou ktorá má nariadenú domácu karanténu
  • návštevníkom, ktorí boli v kontakte s osobou s cestovateľskou anamnézou.   Kontakty:
   V prípade otázok nás kontaktujte na číslach: 0918 732 680
   045 / 381 19 67
   alebo e-mailom: info@senioractive.sk

   Ďakujeme za porozumenie