Povolenie návštev - podmienky


Povolenie návštev - podmienky


PRIESTORY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Návštevy budú prebiehať najmä v exteriéri, vo vyhradenom priestore.

V špecifických prípadoch v interiéri (  klienti pripútaný na lôžko, návštevy klientov v paliatívnej starostlivosti )

Návštevy v interiéri budú len v priestoroch na to vyhradenom – návštevných miestnostiach.


POČET NÁVŠTEVNÍKOV

V exteréri maximálne 2 osoby

V interiéri maximálne 2 osoby


NÁVŠTEVNÉ DNI A HODINY

Návštevy budú prebiehať  cez pracovný týždeň:

Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok ,Piatok – 13:00 – 15:30 h


PODMIENKY PRE NÁVŠTEVNÍKOV 

Návšteva je povinná sa preukázať :

 negatívnym antigénovým testom – nie starším ako 48  hodín

 negatívnym RT –PCR testom -  nie starším ako 72 hodín

podľa SDPT SARS – Cov -2 je možné sa preukázať potvrdením o kompletnom zaočkovaní, alebo prekonaní COVID – 19 podľa platných výnimiek.

Počas celej návštevy je povinnosť mať nasadený FFP2 respirátor a dodržiavať určené podmienky dezinfekcie.

Pri vstupe a návštevy podrobia : meraniu teploty, dezinfikujú si ruky, vyplnia čestné prehlásenie, zapíšu sa do dennej evidencie návštev. 

Návštevy sa môžu zdržiavať iba vo vyhradenom priestore a rešpektovať pokyny službukonajúceho personálu.

Podávanie stravy a nápojov počas návštevy nie je povolené.

Návštevy môžu klientom priniesť zabalené potraviny, hygienické potreby, oblečenie.

Neobjednané návštevy nebudú prijaté, rovnako návštevy , ktoré nedodržia dohodnutý termín.


DEZINFKCIA PO NÁVŠTEVE

Po ukončení návštevy bude vykonaná dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek, stolov a stoličiek.

Určený čas na dezinfekciu je 30 minút.


V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, ako aj pri nedodržaní stanovených podmienok si štatutárny zástupca zariadenia vyhradzuje právo obmedziť návštevy a to aj plošne, alebo v niektorých prípadoch ,alebo pre konkrétneho návštevníka , ktorý nedodržiava stanovené podmienky v Pláne a režime návštev.