Povolenie návštev - podmienky


KNÍŽAN PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Návštevy budú prebiehať najmä v exteriéri , vo vyhradenom priestore.

V špecifických prípadoch v interiéri (klienti pripútaný na lôžko, návštevy hostí v paliatívnej starostlivosti)

Návštevy v interiéri budú len v prevádzke na to vyhradenom - návštevných miestnostiach .


POČET NÁVŠTEVNÍKOV

V exteréri  maximálne 2 osoby

V interiéri  maximálne 2 osoby


NÁVŠTEVNÉ DNI A HODINY

Návštevy budú prebiehať cez pracovný týždeň:

Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok - 13:00 - 15:30 h


PODMIENKY PRE NÁVŠTEVNÍKOV 

Návšteva je povinná sa preukázať:

 negatívny antigénovým testom -  nie starším ako 48 hodín

 negatívny RT –PCR testom -  nie starším ako 72 hodín

podľa SDPT SARS -Cov -2 je možné sa preukázať potvrdením o kompletnom zaočkovaní, alebo prekonať COVID -19 podľa platných výnimiek .

Počas celej návštevy je povinný nasadený respirátor FFP2 a dodržujte podmienky dezinfekcie!

Pri vstupe a návšteve podrobia: meraniu teploty, dezinfikujú si ruky, vyplnia čestné prehlásenie, zapíšu sa do dennej evidencie návštev. 

Návštevy sa môžu zdržiavať iba vo vyhradenom priestore a rešpektovať pokyny služobného personálu.

Podávanie stravy a nápojov počas návštevy nie je povolené.

Návštevy môžu klientom zabaliť potraviny, hygienické potreby, oblečenie.

Neobjednané návštevy nemôžu prijať, rovnako navštíviť, ktoré nedodržia dohodnutý termín.


DEZINFKCIA PO NÁVŠTEVE

Po ukončení návštevy budú vykonaná dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek, stolov a stoličiek.

Určený čas na dezinfekciu je 30 minút.


V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, ako aj pri nedodržaní bežných podmienok, ktoré sú štatutárnymi zástupcami zariadení s platným právom obmedzené návštevy a to aj plošne, alebo v niektorých prípadoch, alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava stanovené podmienky v Pláne a režime návštev.