Poskytované služby a zverejňovanie dokumentov


24/7 Starostlivosť

Celoročný pobyt pre ľudí s Alzheimerovou chorobou

Viac

Podmienky prijatia

Dokumenty na stiahnutie

Viac

Cenník

Cenník úhrad za poskytované sociálne služby v DDS a ZPS

Viac

Kariéra

Aktuálne voľné pracovné miesto u Nás

Viac

Krízový plán

Viac

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa za rok 2019 + dokumenty

Viac

Výročná správa za rok 2020

Výročná správa za rok 2020 + dokumenty

Viac