Kariéra


Kariéra

Aktuálne voľné pracovné pozície : 

 - Opatrovateľka - počet voľných pracovných miest : 2  

                             - nutný opatrovateľský kurz 

- Sociálny pracovník : počet voľných pracovných miest : 1

                             - podmienkou je ukončenie magisterského štúdia v odbore Sociálna práca 

- Asistent sociálneho pracovníka :  počet voľných miest : 1

                            - podmienkou je ukončenie bakalárskeho štúdia v odbore Sociálna práca 

- Inštruktor sociálnej rehabilitácie : počet voľných miest : 1

                            - podmienkou je absolvovaný kurz 

- Administratívny pracovník : počet voľných miest : 1

                            - požaduje sa : strojopis, ovládanie PC - pokročilý, uvítame základy ekonómie, 

                              personalistiky, BOZP