Prineste si


Prijímanie osôb do zariadení sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Zz o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v podmienkach neskorších predpisov. 

Zoznam dokladov a osobných vecí pri nástupe do SENIOR ACTIVE Hriňová:


Doklady potrebné k prijatiu:

 • platný občiansky preukaz
 • rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu z VÚC, mestom alebo obcou
 • posledné rozhodnutie o výmere dôchodku zo sociálnej poisťovne
 • preukaz poistenca a preukaz ZŤP (ak ste jeho držiteľom)
 • zdravotná karta a lieky na jeden mesiac spolu s liekovkou
 • rozhodnutie o priznaní bezvládnosti (ak máte)
 • vyhlásenie o majetku s úradne overeným podpisom (priložené tlačivo)
 • potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni (priložené tlačivo)
Zoznam OSOBNÉHO OŠATENIA a osobných vecí:

 • ošatenie letné, zimné, spoločenské OZNAČENÉ MENOM
 • pôvodné oblečenie (viac kusov) OZNAČENÉ MENOM
 • spodná bielizeň OZNAČENÉ MENOM
 • pyžamo, nočné košele OZNAČENÉ MENOM
 • prezuvky (papuče, pevná obuv)
 • obuv (denné nosenie, spoločenská)
 • hygienické potreby (hrebeň, zubná kefka, zubná pasta, čistič zubnej protézy, šampón, mydlo, kozmetické prípravky, potreby na holenie, ...)
 • 2x uterák, 2x osuška veľká, froté uterák na umývanie OZNAČENÉ MENOM
 • 2x deka (na posteľ, na prikrytie pri TV)
 • veci osobnej potreby, na ktoré máte citovú naviazanosť (hrnčeky, šálky, tanieriky, obrázky, fotografie, vankúšiky, zrkadielko, kvety, veci na ručné práce, ...)
 • obľúbené kreslo (ak máte)
                                                                                                                                            Tešíme sa na stretnutie s Vami.