Sociálny úsek

Bc. Válovčanová Katarína, Mgr. Chromeková Miroslava

0918 732 680

Zdravotný úsek

Mgr. Malatincová Oľga, Andrášiková Alena

045 / 381 19 68

Administratíva

Balážová Eliška

0918 732 680

Inštruktorka sociálnej rehabilitácie

045 / 381 19 67

Manažér zariadenia sociálnych služieb

Mgr. Šuleková Michaela

0918 732 680